Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>HQ018763
EDWGPCTEYGKHHIRIPRTPTRVTGGIFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILDHQYGTMQNLHDSCSRQLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPAKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRISGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSKQYSTLYPVARQ


>HQ018764
EDWGPCTEYGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILDHNHGTMQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPAKT
KRWGYSLHFMGYIIGSWGSLPQEHIVQKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQTKQAFTFSPTYKAFLSKQYSTLYPVARQ

Team

Resources