Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>S50225
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGVTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSYNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSRQLFVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGAGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHREALYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYRIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFSFSPTYKAFLSKQYLNLYPVARQ

Team

Resources