Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>DQ776222
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776223
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776224
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaatcttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776225
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaatctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776226
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776227
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776228
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776229
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaactctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776230
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcacgggaccatgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776231
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcacgggaccatgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776232
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacgactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaactctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgtgctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776233
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccacactctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaacatatctatgggagt


>DQ776234
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaatttcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatatctatgggagt


>DQ776235
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccctgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776236
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccctgcaaaacctgcacgactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcmaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttagcaaaatacctatgggagt


>DQ776237
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggacaatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaatcttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776238
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776239
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776240
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcaaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776241
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776242
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgttgttccaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776243
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcaaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776244
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776245
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776246
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776247
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgtaccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776248
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776249
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776250
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776251
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776252
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776253
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776254
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776255
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaagacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776256
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776257
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcaccttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776258
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776259
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcagacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776260
tcctctacttccaggaatcacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776261
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776262
tcctctgattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776263
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776264
tcctctcattccaggatccacaacaaccagtacgggaccctgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaaacttcggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776265
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776266
tcctctaattccaggatccacaacaaccagtacgggaccctgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaaccttcggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776267
tcctctgattccaggatcttcaaccaccagcacgggaccatgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtacaaaaacttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776268
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcacgggaccatgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776269
tcctctaattccaggatcctcaaccaccagcacgggaccatgccgaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaacttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776270
tcctctaattccaggatcctcaaccaccagcacgggaccatgccgaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcytgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776271
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcacgggaccctgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776272
tcctctaattccaggatcttcaactaccagcacgggaccctgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtacaaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776273
tcctctaattccaggatcytcaaccaccagcacgggaccatgccaaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaaytg
cacctgtattcccatcccatcatcatgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776274
tcctctaattccaggatcctcaaccaccagcacgggaccatgccaaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776275
tcctctaattccaggatcmtcaacaaccagtacgggaccatgcagaacttgcacgactcc
tgctcaagggacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776276
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaactg
cacctgtattcccatcccatcgtactgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776277
tcctctaattccaggatctacgacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcagaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcatgttgctgttcaaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776278
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776279
tcctctaattccaggatcmtcaaccaccagtacgggaccatgccgaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcatgttgctgtacaaaaccttcggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776280
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776281
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccctgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776282
tcctctaattccaggatcmtcaacaaccagtacgggaccatgccgaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776283
tcctctacttccaggatccacgacaaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776284
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776285
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776286
tcctctaattccaggatcmtcaaccaccagtgcgggaccatgcagaacctgcacgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776287
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacgactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcgtcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776288
tcctctaattccaggatcmtcaaccaccagcacgggaccatgccgaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaacctttggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776289
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcttgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776290
tcctctaattccaggatctacgaccaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcaaaaccttcggatggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776291
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcaaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776292
tcctctaattccaggatcmtcaaccaccagcacgggaccatgccgaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776293
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcttgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776294
tcctctaattccaggatctacgacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776295
tcctctaattccaggatcmtcaacaaccagtacgggaccatgccgaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776296
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776297
tcctctaattccaggatctacgacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776298
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcttgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>DQ776299
tcctctacttccaggatccacgacaaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776300
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacgactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776301
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcaaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776302
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacgactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776303
tcctctaattccaggatcmtcaacaaccagcgtgggaccctgcagaacctgcacgactac
tgttcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776304
tcctctacttccaggatccacgacaaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttcaaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776305
tcctctacttccaggatccacgacaaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776306
tcctctaattccaggatcmtcaacaaccagcacgggaccatgccgaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>DQ776307
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>DQ776308
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctatggatggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EF576806
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcmaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EF576807
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EF576808
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcaaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EF576809
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggacaatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttcaaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaagtacctatgggagt


>EF576810
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EF576811
tcctctaattccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactat
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EF576812
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366114
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366115
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacgactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgtaccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366116
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgtaccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366117
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366118
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366119
tcctctaattccgggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366120
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcacgggaccatgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcggaaaattcctatgggagt


>EU366121
tcctctaattccaggatcctcaaccaccagcacgggaccatgccgaacctgcacgacccc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>EU366122
tcctctaattccaggatcgtcaaccaccagcacgggaccatgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttcggaaaattcctatgggagt


>EU366123
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366124
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366125
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366126
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcgtgggaccatgcagaacctgcacgactgc
tgttcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>EU366127
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaacccacggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366128
tcctctaattccaggatcaacaacgaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366129
ttccacagctttccaccaagccctgcaagatcccagagtaaggggcctgtattttcctgc
tggtggctccagttcaggaacactcaaccctgttccaaatattgcctctcacatctcgtc
aatctcctcgaggactggggaccctgcgacgaacatggagaacatcacatcaggattcct
aggacccctgctcgtgttacaggcggggtttttcttgttgacaagaatcctcacaatacc
gcagagtctagactcgtggtggacttctctcaattttctagggggatcacccgtgtgtct
tggccaaaattcgcagtccccaacctccaatcactcaccaacctcctgtcctccaatttg
tcctggttatcgctkgatgtgtctgcggcgttttatcatattcctcttcatcctgctgct
atgcctcatcttcttgttggttcttctggattatcaaggtatgttgcccgtttgtcctct
aattccaggatccacaacaaccagtacgggaccctgcaaaacctgcacgactcctgctca
aggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggacggaaattgcacctg
tattcccatcccatcatcttgggctttcgcaaaatacctatgggagtgggcctcagtccg
tttctcttggctcagtttactagcgccatttgttcagtggttcgtagggctttcccccac
tgtttggctttcagttatatggatgatgtggtactgggggccaaatctgctcaacacctt
gaagccctttataccgctgttaccaattttcttttgtctttgggtatacatttaaaccct
aacaaaacaaagagatggggttactcccttaatttcatggggtatgtaattggaagttgg
ggtacgttgccacaggatcatattgtacaaaaaatcaaacactgttttagaaaacttcct
atcaatcggcctattgattggaaagtatgtcagagaattgtgggtcttttgggctttgcc
gctccatttacgcaatgtggttaccctgcattaatgcctttgtatgcatgtatacaagcg
aaacaggcttttactttctcgccaacttacaaggcctttctaagtaaacagtatatgaac
ctttaccccgttgcccggcaacggcctggtctgtgccaagtgtttgctgacgcaaccccc
actggctggggcttggccatcggccatcagcgcatgcgtggaacctttgtggctcctctg
ccgatccatactgcggaactcctagccgcttgttttgctcgcagccggtctggagcaaac
ctcatcgggactgacaattccgtcgtcctgtctcggaaatatacatcctttccatggctg
ctaggttgtactgccaactggattcttcgcgggacgtcctttgtttacgtcccgtcggcg
ctgaatcccgcggacgacccctcgcggggccgcttgggactctatcgtccccttctccgt
ctgccgtaccgtccgaccacggggcgcacctctctttacgcggtctccccgtctgtgcct
tctcatctgccggtccgtgtgcacttcgcttcacctctgcacgttgcatggcgaccaccg
tgaacgcccatcagatcctgcccaaggtcttacataagaggactcttggactcccagcaa
tgtcaacgaccgaccttgaggcctacttcaaagactgtgtatttaaagactgggaggagt
tgggggaggagattaggttaaagatttttgtattaggaggctgtaggcataaattggtct
gcgcaccatcatcctgcaactttttcacctctgcctaatcatctcttgtacatgtcccac
ttttcaagcctccaagctgtgccttggatggctttggggcatggacattgacccttataa
agaatttggagcttctgtggagttactctcgtttttgccttctgacttttttccttccgt
ccgggatctactagatacagccgcagctctgtttcgggaggccttagagtctcctgagca
ttgctcacctcaccatacagcaatcaggcaagccattctatgctggggagaattaatgac
tctagctacctgggtgggtaataatttggamgatccagcatccagggatctagtagtcaa
ttatgttaatactcacatgggcctraagatcaggcaactattgtggtttcatmtttcttg
catttgttttggaagagaaactgtccttgagtatttggtctctttcggagtgtggattcg
cactcctccaccctatagaccaccaaatgcccctatcttatcaacacttccggaaactac
tgttgttagatgtcgagtccgaggcaggtcccctagaagaagaactccctcgcctcgcag
acgaagatctcaatcgccgcgtcgcagaagatctaaatctcgggaatctcaatgttagta
ttccttggactcataaggtgggaaattttactgggctttattcttctactgtccctatct
ttaatcctgaatggcaaactccctcttttcctaaaattcatttacatgaagacattgcta
ataggtgtcagcaatttgtaggccctctcactgtaaatgaaaagagaagactgaaattaa
ttatgcctgctaggttttatcctaacagcactaaatatttgcctttagacaaagggatta
aaccttattatcctgatcaggtggttaatcattactttcaaacccgacattatttacata
ctctttggaaggctgggattctatataagagggwatccacacrtagcgcctcattttgcg
ggtcaccatattcttgggaacaagagctacatcatgggaggttggtcatcaaaacctcgc
aaaggcatggggacgaacctttctgttcccaatcctctgggattctttcccgatcatcag
ttggaccctgcattcggagccaattcaaacaatccagattgggacttcaaccccatcaag
gaccactggcctcaagccaatcaggtaggagtgggagcattcgggccagggttcactccc
ccacacggaggtgttctggggtggagccctcaggctcagggcatactgrccacrgygcca
gcagttcctcctcctgcctccaccaatcggcagtcaggaaggcagcctactcccatctct
ccacctctaagagacagtcatcctcaggccatgcagtggaa


>EU366130
tcctctaattccaggatcctcaaccaccagcacgggaccatgccgaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>EU366131
tcctctaattccaggatcctcaaccaccagcacgggaccatgcagaacctgcatgaccac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcgcaaaattcctatgggagt


>EU366132
tcctctaattccaggatctacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcctgttgctgttccaaaccctcggacggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcttgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366133
tcctctacttccaggatccacgaccaccagcacgggaccatgcaaaacctgcacaactct
tgctcaaggaacctctatgtttccctcttgctgctgttccaaaccttcggacggaaactg
cacttgtattcccatcccatcatcctgggctttaggaaaatacctatgggagt


>EU366134
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgtaaaatacctatgggagt


>EU366135
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctacgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgnaaaattcctatgggagt


>EU366136
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcgcgggaccatgcagaacctgcacgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>EU366137
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366138
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366139
tcctctaattccaggatcaacaacaaccagtacgggaccatgcaaaacctgcacgactcc
tgctcaaggcaactctatgtttccctcatgttgctgtacaaaacctacggatggaaattg
cacctgtattcccatcccatcgtcctgggctttcgcaaaatacctatgggagt


>EU366140
tcctctaattccaggatcctcaaccaccagcacgggaccatgccgaacctgcatgactac
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtaccaaaccttcggacggaaattg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt


>EU366141
tcctctaattccaggatcttcaaccaccagcacgggaccctgcagaacctgcacgactcc
tgctcaaggaacctctatgtatccctcctgttgctgtacaaaaccttcggatggaaactg
cacctgtattcccatcccatcatcctgggctttcggaaaattcctatgggagt

Team

Resources