Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AF498266
EDWGPCTEYGKHNIRIPRTPTRVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NLDYQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLHSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLSSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWDTLPQEHIVLKLKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSKQYSTLYPVARQ

Team

Resources