Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB302095
DDWGPCDEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHNSCSRKLFDSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLHAAVTNFLMSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKLCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALKPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLRQQYLNLYPVARQ

Team

Resources