Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>Z72478
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFIVDKNPHNTAESRLVVDFSQFYRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSKQYMNLYPVARQ


>Z72479
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGTTRASWPK
IAVPYLQSLTKFLCS*SSWLSLDVCAAFYHIPPHPAAMPHFLIGSSGLLRYVARLSSNSR
VNNNQYGAMQNLHDSCSRQLYVSPLLL*KSYGSKLHLYCHPIVLGFR*IPIGVGLSPFLL
AQFTSAICSVDRTAFPHCFAFSYMDDVVFGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWAYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCG*PALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSKQHMNLYPVARQ

Team

Resources