Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB032431
EDWGPCTEHGKHHIRIPRTPARITGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSSRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQYGTLPNLHDSCSRNLYVSLMLLFKTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQEHIIMKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB032432
DDWGPCIEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGITRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
ILDNQHGTMQNLHDSCSRQLFDSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYIIGSWGTLPQDHIIQKIKNCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSQQYSTLYPVARQ


>AB032433
DDWGPCNEHGEHHIRIPRTPARITGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILDHQHGTMQNLHDSCSRNLFDSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKIKNCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSQQYSTLYPVARQ

Team

Resources