Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>EU155889
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????RYVARLSSDSS
IFNQQHGTIPTLHDHCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSALCSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGC*GSLPQDHIIQRNKECFRKLPI??????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU155890
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????RYVARLSSDSS
IFNQQHGTIPNLHNHCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSALCSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQDHIVQRIKECFRKLPI??????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU155891
???????????????IPSTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYIARLSSNSR
ILNQQHGTMPNLHDYCSRNLYTSLLLLYQTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXVRH????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU155892
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???HQHGIMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPTILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSALCSVVRRAFPHCLAFSYMDD??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU155893
EDWGPCAEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAKSRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNFR
ILNHQHGTLPTLHNNCSRNLYVCLMLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGGYGALPQEHIRQKIKECFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>EU155894
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???HQQGNMPKLHAECSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDD??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU155895
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPQNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSNAS
ILKHQQGHMPKLHDTCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPIXXXAYYKLCQQIRLLLXHQSPV
RKAAYPAV????????????????????????????????????

Team

Resources