Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>DQ995809
EDWGPCAEYGEHHIRVPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
INNHQHGIMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGS?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995810
??WGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTKESRLVVDFSQFSRGTHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
ILNHQHGTMPHLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLVSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIKQKIKECFRKLPVN?????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995811
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWVSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNYQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLMSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLP???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995812
EDGGPCAEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPIN?????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995813
???????EHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGITRVSWPK
SAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHREALYTAVTNFLFSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWG??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995814
????PCTEYGEHHIRIPKTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGHHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
IFNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVCLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKTVQHLESLFTAVTNFLVSLGIHLNPNKT
KRWGHSLHFMGYVIGCYGSLPQEHII??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995815
EDWGPCAEHGEHHIRTPSTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVFLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHIVQKLKDCFRK?????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995816
EDWGPCAEHEEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTKSILVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQALTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGSYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNR????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995817
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSYNSR
IFKHQHGTLQNLHDYCSQNLYVSLLLLYKTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
SQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQDH????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995818
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYG??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995819
EDWGPAAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWVSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGGYGSLPQEHIVHKIKECFRKLPTNRPID?????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995820
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSDSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPID?????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995821
EDWGPCAEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTEESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWVSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRQLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIIQK????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995822
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFIVDKNPHNTAESRLVVDFSQFYRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWG??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995823
?????CAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGDYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDW????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995824
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTEESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IVNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGGYGSLPQDHIRQKIKECFRKLPVNRPIDW????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995825
EDGGACADHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSNSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFASAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGGYGSLPQDHIIQKIQEC????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995826
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYG??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995827
?DWGPVYEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNDQYGTMQNLHDPCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLVSLGVHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTL????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995828
???????EHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVHFSQFSRGNYRVSWPK
CAVPNLQSLTNLLSSNWSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPINRPIDW????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995829
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNDQYGTMQNLHDYCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDLVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWG??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995830
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSL????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995831
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
SQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDW????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995832
EDWGPCTEHGEHHIRIPTTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPHHPAAMPHLLVGTSGL*RYVARLSSDSR
IVNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLVSLGVHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDW????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995833
???????EHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMQNLHESCTRNLYVFLLLLYLTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHITQKIKECFRKL????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995834
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQYLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVCRAFPHCLAFSYIDDLVLGAKSVQHREALYTAVTHFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYRIGSWGTL????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995835
EDWGPCAEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLTWISLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGIMPNLHDSCSRNLYESLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKTVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDW????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995836
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGIMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTL????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995837
???????EHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGDYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSG
ILNHQHGTMSNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPILMGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAVCSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLHTAVTNFLCSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHIIQKIKECFRK?????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995838
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWVSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGNMPNLHDSCSRHLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHIIHKIKDCFRKLPVNRPIDWK???????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995839
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHI???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995840
EDWGPSAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNNQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLMLLYQTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLEFLFTAVTNFLVSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGS?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995841
??WGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGKYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPHLHDSCSRNLYDSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIKQKIKECFRKLPINRPI??????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995842
???????EHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLMLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYG??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995843
EDGGPCAEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLXQDHIIQKIKECFRKLPIN?????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995844
EDGGPCAEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPINR????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995845
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSYNSR
IFKHQHGTLQNLHDYCSQNLYVSLLLLYKTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
SQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQDH????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995846
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSYNSR
IFKHQHGTLQNLHDYCSQNLYVSLLLLYKTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
SQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQDHIRHKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQRITGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>DQ995847
QDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSDSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPID?????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995848
QDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSDSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVN?????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995849
QDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSDSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIK??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995850
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSDSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPIN?????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995851
EDGGACADHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSNSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFASAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYG??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995852
EDGGACADHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSNSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYESLLMLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNHNKT
KRWGYSLNFMGYVIGGYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGL???????
????????????????????????????????????????????


>DQ995853
EDWGPCADHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSGYVARLSSNSR
IFNHQRGTMQNLHDYCSRNLYESLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNHNKT
KRWGYSLNFMGYVIGGYGSLPQDHIIQKIKECFRKL????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995854
EDGGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLTWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGIMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVC?????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995855
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
SQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLYFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVC?????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995856
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
SQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVN?????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995857
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLTWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
TQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPV??????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995858
EDWGPCAEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAKSRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWISLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGIMPNMHDSCSRNLYESLLLLYQTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKTVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKECFRKLPVNRPIDW????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995859
EDWGPCAEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLTWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGIMPNLHDSCSRNLYESLLLLYQTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKECFRKLPVNRPI??????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995860
EDWGPCAEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLTWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGIMPNLHDSCSRNLYESLLLLYQTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKTVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKECFRKLPINR????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995861
EDWGPCTEHGEHHIRIPTTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPHHPAAMPHLLVGTSGL*RYVARLSSDSR
IVNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLVSLGVHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPI??????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ995862
EDWGPCTEHGEHHIRIPTTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPHHPAAMPHLLVGTSGL*RYVARLSSDSR
IVNHQRGTMQNLHDYCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLVSLGVHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRP???????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources